Pensioen - sparen - verzekeren

pensioensparen voor morgen

Deze rubriek wordt een steeds hotter item de laatste jaren.
Hoe sterk zal de vergrijzing zich doorzetten?
Zal de overheid nog genoeg geld hebben om in de toekomst iedereen van een behoorlijk pensioen te voorzien?

Is het wettelijk pensioen voorzien door vadertje staat hoog genoeg om uw levensstandaard te behouden? Vermoedelijk niet. Start daarom zelf tijdig met pensioensparen. De overheid stimuleert dit zelfs door een belastingvermindering toe te staan via de aangifte in uw personenbelasting.

Wij kunnen u zowel pensioensparen aanbieden via de verzekeringsmaatschappijen als bij onze bank Crelan. Bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen geniet u van een gegarandeerde intrestvoet en heeft u recht op een extra winstdeelname. Via Crelan  wordt uw geld belegd in een pensioenspaarfonds welke uw geld belegt in aandelen en obligaties. Uw beleggersprofiel zal bepalen voor welk product u kiest. Wij staan u echter bij met raad een daad om u een duidelijke uitleg te geven over deze twee types van pensioensparen.

Contact

Verzekeren

TERMIJNSPAREN :

Termijnsparen voor morgen

Naast het pensioensparen bestaat er nog een tweede manier geld opzij te zetten voor uw pensioen welke bovendien fiscaal aftrekbaar is, nl. lange termijnsparen. 
Dit product is op dezelfde manier geënt als het verzekeringspensioensparen. Het bedrag dat u hier mag jaarlijks mag sparen is afhankelijk van uw inkomen gelimiteerd door een bepaald maximumbedrag.  

Contact

FAMILIALE VERZEKERING :

Familie verzekering

Ook voor uw gezin hebben we de beste verzekering.
De familiale verzekering dekt de schade die u en uw gezin toebrengen aan derden. Vb. u rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen, u stoot een mooie chinese vaas om in een winkel, uw kinderen brengen schade aan tijdens een of ander spel, uw hond bijt een voorbijganger. meer