Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Denk ook aan: Rechtsbijstand.
Vaak ontstaan er hevige discussies bij een schadegeval en in een heel aantal gevallen leidt dit tot een rechtszaak. U wenst u op dat moment natuurlijk te laten bijstaan door een advocaat, maar dit brengt heel wat extra kosten met zich mee. De rechtsbijstandverzekeraar ontfermt zich over deze materie en neemt deze kosten in heel wat gevallen ten hare laste.

Verzekeren

AUTOVERZEKERING :Autoverzekering

Ook voor uw wagen hebben we de juiste verzekering.
In België is het een wettelijke verplichting om een verzekering burgelijke aansprakelijkheid af te sluiten zodra u de weg op wilt met een gemotoriseerd voertuig. meer

FAMILIALE VERZEKERING :

Familie verzekering

Ook voor uw gezin hebben we de beste verzekering.
De familiale verzekering dekt de schade die u en uw gezin toebrengen aan derden. Vb. u rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen, u stoot een mooie chinese vaas om in een winkel, uw kinderen brengen schade aan tijdens een of ander spel, uw hond bijt een voorbijganger. meer