bedrijfsaansprakelijkheid bij schade

Bescherm u tegen bedrijfsaansprakelijkheid bij schade

Bent u verantwoordelijk voor een schade?
Laat uw zaak niet ten onder gaan door een schade die ontstaat tijdens of na de uitvoering van de werken. In sommige gevallen bent u zelfs verplicht een objectieve aansprakelijkheids-verzekering te onderschrijven, bijvoorbeeld  een restaurant, een tentoonstellingsruimte, een showroom. Ook producten door u gemaakt of gecommercialiseerd kunnen schade berokkenen aan derden, denk maar aan voedselvergifting.

De verzekering Ba-uitbating en na-levering is onontbeerlijk voor elke ondernemer die zichzelf respecteert!

Contact

Verzekeren

AUTOVERZEKERING :Autoverzekering

Ook voor uw wagen hebben we de juiste verzekering.
In België is het een wettelijke verplichting om een verzekering burgelijke aansprakelijkheid af te sluiten zodra u de weg op wilt met een gemotoriseerd voertuig. meer

FAMILIALE VERZEKERING :

Familie verzekering

Ook voor uw gezin hebben we de beste verzekering.
De familiale verzekering dekt de schade die u en uw gezin toebrengen aan derden. Vb. u rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen, u stoot een mooie chinese vaas om in een winkel, uw kinderen brengen schade aan tijdens een of ander spel, uw hond bijt een voorbijganger. meer

BIJSTANDSVERZEKERING :

Laat deze pech u niet van de wijs brengen en onderschijf een bijstandsverzekering bij uw autoverzekering.

Een auto-ongeval of panne kan u heel wat hoofdbrekens bezorgen.
Laat deze pech u niet van de wijs brengen en onderschijf een bijstandsverzekering bij uw autoverzekering. meer